Handelsbetingelser

Paddle Bornholm v/Anne Mette Hansen, CVR 40472126, også refereret til som, ‘os’, ‘vi’ eller ‘vores’, har udformet følgende handelsbetingelser. Disse handelsbetingelser gælder alle køb af services og produkter hos Paddle Bornholm, og er gældende i henhold til dansk lov og ret. Eventuelle konflikter skal løses ved en dansk ret.

Kunden er defineret som køberen og betaleren af vore produkter og services og kan også være refereret til som “du”, “dig”, “din”, “jer”, “I”, “man”, “han”, “hun”, “de” eller “dem”.

Der kan til tider forekomme ændringer i disse betingelser, og man bedes derfor om at holde sig opdateret om ændringer i betingelserne via vores hjemmeside. Når man opretter en handel gennem vores hjemmeside, bekræfter man at have læst, forstået og godkendt de vilkår og betingelser, som Paddle Bornholm beskriver i dette dokument. Dog, hvis vi har foretaget ændringer i vores handelsbetingelser i tidsrummet efter en handel er foretaget, men inden kunden har modtaget ydelsen eller produktet, gælder disse ændringer ikke med tilbagevirkende kraft.

Alle produkter, der er til salg på vores hjemmeside, er blevet godkendt af alle involverede parter på forhånd.

Man skal være 18 år for at handle hos Paddle Bornholm.

I tilfælde af at du registrerer andre gæster eller handler på vegne af andre roerer, bekræfter du, at du har fuld ret og autoritet til at gøre dette, og at de personer du handler for accepterer samtlige forhold i Paddle Bornholms handelsbetingelser.

2.0 Forsikringer og kundens sikkerhed på havet. 

Vi overholder Søfartsstyrelsens regler og opfylder foreningen, Dansk Kano og Kajak Forbunds retningslinier for instruktører.

Paddle Bornholm har erhvervsansvarsforsikring og passagertransport ansvarsforsikring i henhold til dansk- og EU-lovgivning. Rederen har udarbejdet sikkerhedsinstruks ifølge søfartsstyrelsens regler. Dette betyder, at før alle kajakture udfyldes en sejladsplan af instruktøren. Sejladsplan inkluderer bl.a en kontaktperson på land som er opmærksom på om deltagerne og om instruktøren vender tilbage på det planlagte tidspunkt. Instruktøren har altid en mobiltelefon med, sådan at det er muligt at kontakte relevante instanser i nødstilfælde. Det er muligt for kunden at få indblik i denne sejladsplan, såfremt kunden anmoder om dette.

Udlejning

Paddle Bornholm udlejer havkajakker, SUP og Sit on Top, med udstyr.

Paddle Bornholm anbefaler, at man har et egenfærdighedsniveau svarende til IPP2, samt erfaring med at ro på åbent hav, for at leje havkajakker. Roere under 18 år skal have instruktør med, eller myndig person som skriftligt påtager sig ansvaret for den unge.

Udlejer forbeholder sig ret til at aflyse et udlejningsforløb, hvis forholdene skønnes uegnede, materielskade eller ved andre uforudsete omstændigheder, også selvom denne beslutning går imod kundens interesser.
Lejer er erstatningsansvarlig ved evt. skade, på havkajakker, boards og Sit on Top samt udstyr, forvoldt af lejer. Ligeledes med bortkommet udstyr. Ødelagt udstyr erstattes med reparationsprisen eller nypris.

Ansvar og risiko: Vi gør opmærksom på, at vi (som udlejer) forventer, at lejer ved hvordan man bruger det udlejede materiel korrekt. Ligeledes gør vi opmærksom på, at brug af det udlejede materiel er for lejers eget ansvar og egen risiko.

Betaling

Bestillinger betales forud gennem vores hjemmeside, bankoverførsel, eller efter aftale kontant på dagen. Alle priser på hjemmesiden angives i danske kroner og er inklusiv moms i henhold til dansk lovgivning.

Personlige oplysninger og databeskyttelse

Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker, når du navigerer vores hjemmeside. Af hensyn til persondataloven og Datatilsynet har vi taget hensigtsmæssige forbehold, for sikker behandling af de oplysninger, du giver os ved booking på vores hjemmeside.

Vi samler udelukkende dine personoplysninger i forbindelse med en handel, for at kunne kommunikere passende med dig, samt identificere dig ved ankomst på kursusdagen. Hvis du har brug for at ændre nogle af de personoplysninger, som du har oplyst ved booking, skal du henvende dig via kontaktformularen  eller telefon pr. 27853782.

Vi håndterer ikke kredit-kort informationer på vores hjemmeside og opbevarer heller ikke disse data på vores server. Dette foregår igennem Your Pay, en PCI-certificeret (Payment Card Industry Data Security Standard) virksomhed. Udover denne certificering, er al kommunikation mellem kunden og Yout Pay SHA-krypteret, hvilket sikrer, at uvedkommende ikke kan få adgang til din kreditkort-information, når denne bliver udvekslet mellem relevante servere.

Paddle Bornholm kan ikke holdes til ansvar for fejl i sikkerheden eller krypteringen af information på Your Pays servere. Ligeledes, hvis kreditkortinformation bliver lækket fra Your Pays servere i forbindelse med køb af produkter og services fra Paddle Bornholm, kan vi heller ikke holdes til ansvar.

De følsomme personoplysninger, du videregiver vedrørende din booking (adresse mm.), er ligeledes SSL-krypteret.

Paddle Bornholm hverken sælger, udveksler eller på anden måde videregiver personlige oplysninger til uvedkommende parter. Vi forbeholder os dog retten til – om nødvendigt og i din interesse – at udveksle dine personlige oplysninger med følgende:

Relevante myndigheder: Hvis relevante myndigheder henvender sig til Paddle Bornholm for opkrævning af personlige oplysninger, er vi nødsaget til, i henhold med dansk lov, at rette os efter dette. Sådanne krav inkluderer retsinkaldelse, retkendelse og kendelse i forbindelse med rettergang og politiundersøgelse.

Booking, annullering & ændringer

Efter succesfuld handel, modtager kunden en e-mail med kvittering, beskrivelse og en kopi af handelsbetingelserne. Modtager man ikke en e-mail inden 2 timer efter foretaget handel skal man straks kontakte os via e-mail eller telefon.

Paddle Bornholm forbeholder sig retten til at ændre tidspunktet for turen efter aftale med kunden eller at annullere en handel, såfremt vejret eller andre forhold gør det uforsvarligt at gennemføre en planlagt aktivitet. Ydermere, såfremt turen allerede er påbegyndt, og der er signifikante ændringer i vejrforholdene eller i andre forhold, kan instruktøren efter egen vurdering og uden samtykke fra kunden beslutte at afbryde turen, eller at ændre planlagt aktivitet på turen. I sådanne tilfælde har kunden ikke ret til refundering af hele – eller dele af – beløbet som er betalt for turen. Indbetalte beløb for vores services og produkter refunderes kun ved vores annullering af hele turen før påbegyndelse af denne.

Hvis kunden modsiger sig instruktøren på havet (for eksempel hvis instruktøren aflyser turen pga. ændringer i vejrforholdene) og handler imod instruktøren, kan Paddle Bornholm ikke holdes til ansvar for udfaldet af disse handlinger og kunden er på egen hånd. Hvis vores udstyr bliver beskadiget i forbindelse med at kunden modsiger sig instruktørens retningslinjer, erkender kunden at han/hun vil erstatte dette udstyr.

Ønsker kunden selv at annullere en handel, skal dette gøres hurtigst muligt via e-mail eller via telefon. En annullering er kun gyldig, såfremt man har modtaget en e-mail fra os, der bekræfter at handelen er blevet annulleret. Kunden kan senest annullere sin handel kl. 12:00, 28 dage før påført startdato af turen/kursus. Der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 25 % af aktivitetens pris for annullering, dog mindst 200,00 danske kroner. Hvis dette kriterium er overholdt, refunderes hele beløbet minus administrationsgebyret.

Ønsker kunden at annulere sin handel senere end 28 dage før start, kan beløbet ikke refunderes.

Hvis kunden er ‘no-show’ – dvs. ikke møder op på kursusdagen – kan beløbet ikke refunderes.

*Visse tilbud er ikke omfattet af retten til at annullere eller ændringer i kurset. Disse inkluderer for eksempel kurser, der er blevet solgt til stærkt nedsatte priser (for eksempel 50% rabat). Det vil være klart påført i beskrivelsen af produktet, hvis dette er tilfældet.

Hvis instruktøren på tur-dagen vurderer, at kundens eget udstyret ikke lever op til vores sikkerhedskrav (for eksempel pga. overdreven slid eller mangel på vigtige funktioner), kan instruktøren kræve at kunden gør brug af vores udstyr i stedet. Såfremt instruktøren vurderer dette, vil kunden kunne leje udstyr hos Paddle Bornholm til dagspriser der indbetales til Paddle Bornholm via mobilepay, kontant eller bankoverførsel. Hvis kunden afviser dette aflyses turen uden refusion af kursusprisen.

Ejet medbragt udstyr indbefatter:
Svømmevest
Pagaj
Kajak med vandtætte skot og dæksliner. Ror eller finne der fungerer.
Skørt
Våddragt eller tørdragt

Reklamation

Hvis kunden mener at være blevet behandlet uretfærdigt af Paddle Bornholm eller vores personale, eller ikke i henhold til handelsbetingelserne kan kunden oprette en klage og sende den til os pr. email. Klagen skal indeholde alle relevante detaljer om sagen og vi vil behandle den hurtigst muligt, med en maksimum ventetid på en måned fra indberettelsestidspunktet.

7.0 Immateriel ret

Al materiale på vores hjemmeside, www.paddlebornholm.dk skal betragtes som vores intellektuelle ejendom og må ikke reproduceres uden vores skriftlige tilladelse. Hvis materialet ikke tilhører os, vil den ophavsretlige være påført (for eksempel billedrettigheder) det givne materiale.

Mener man, at have fundet materiale på vores hjemmeside, der er reproduceret uden retmæssig tilladelse, bedes man straks kontakte Support gennem kontaktformularen, for at få rettet fejlen/misforståelsen.

8.0 Forbehold

I tilfælde af, at der sker hændelser, som vi ikke har indflydelse på, er vi fritaget fra al ansvar. Ligeledes kan der ikke gøres erstatningskrav gældende imod Paddle Bornholm på baggrund af disse. Sådanne tilfælde omfatter, men er ikke begrænset til:

Brand
Strejker
Jordskælv og andre naturkatastrofer, såsom oversvømmelse.
Terrorangreb.
Røveri, overfald eller andet tab af værdigenstande.
Hackerangreb på vores hjemmeside.
Lignende hændelser, Paddle Bornholm på ingen måde kan påvirke.

Der tages forbehold for trykfejl eller tastefejl på hjemmesiden samt handelsbetingelserne.

Sidst redigeret 23/1 2020 af Anne-Mette Hansen 

Nyhedsbrev

© 2020 Paddle Bornholm, All Rights Reserved